Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu setlista.pl.

 • Informacje podstawowe
  • Serwis setlista.pl jest własnością grupy Forge Studio.
  • Użytkownicy serwisu setlista.pl mogą za pośrednictwem strony tworzyć i publikować setlisty koncertowe, przeszukiwać nieustannie aktualizowaną bazę setlist oraz komentować i udostępniać materiały (notatki) dotyczące poszczególnych eventów.
  • Utworzenie konta przez użytkownika (rejestracja) jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z uzyskaniem przez Użytkownika pełnego dostępu do usług świadczonych przez serwis setlista.pl na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  • Nazwa serwisu setlista.pl, jego koncepcja, wygląd graficzny, logotyp, elementy grafiki, znaki towarowe, handlowe, firmowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Zasady korzystania
  • Rejestracja
   • Rejestracja do serwisu setlista.pl jest bezpłatna.
   • Użytkownikami serwisu mogą być osoby powyżej 13 roku życia.
   • Aby Użytkownik mógł w pełni korzystać z serwisu setlista.pl, powinien dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracji.
   • Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez redakcję serwisu setlista.pl (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.
   • Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika danych określonych w formularzu rejestracji.
   • Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptacji jego treści w całości oraz do jego przestrzegania. Jednocześnie Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu setlista.pl.
   • Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Korzystanie z serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, że posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic.
   • Każdy Użytkownik serwisu setlista.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. W dowolnym momencie może je zmienić lub dezaktywować swoje konto (w celu pełnego usunięcia konta należy skontaktować się drogą mailową z redakcją serwisu setlista.pl, korzystając z adresu: kontakt@setlista.pl).
   • Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie setlista.pl jest świadomy, że podane podczas rejestracji dane będą widoczne dla innych Użytkowników.
  • Korzystanie z serwisu setlista.pl
   • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie setlista.pl może dodawać jedynie informacje (setlisty, komentarze do setlist, linki do innych źródeł) prawdziwe, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem. Informacje przedstawione w serwisie setlista.pl mogą być pozyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Publikując informacje Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za podane dane.
   • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie setlista.pl może dokonywać edycji (korekty) już opublikowanych informacji (zarówno przez niego, jak i przez innych Użytkowników) podając jedynie prawdziwe dane, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem. Publikując prze-edytowane informacje Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za podane dane.
   • Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i publikowanie dodanych przez niego informacji (setlist, notatek, komentarzy), za pośrednictwem sieci Internet do nieograniczonej liczby osób.
   • Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie setlista.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na Użytkowniku.
   • Użytkownik nie będzie umieszczał słów o charakterze wulgarnym i obraźliwym (dotyczy wszystkich słów, nazw, komentarzy i wszelkiego tekstu).
   • Użytkownik nie będzie zamieszał materiałów (w tym odnośników) o charakterze pornograficznym.
   • Użytkownik nie będzie umieszczał informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym bez zgody właściciela serwisu setlista.pl.
   • Użytkownik nie będzie przeprowadzał działań mających na celu pozyskanie dostępu do konta i danych innych Użytkowników.
   • Użytkownika nie będzie przeprowadzał działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania serwisu.
   • Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie serwisu setlista.pl.
 • Reklamy w serwisie setlista.pl
  • Serwis setlista.pl może publikować bannery i linki reklamowe prowadzące do innych stron i serwisów internetowych.
  • Serwis setlista.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach reklamodawców współpracujących z serwisem setlista.pl. Korzystając z banneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
  • Serwis setlista.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach serwisu setlista.pl, ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
  • Serwis setlista.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych reklamodawców współpracujących z serwisem setlista.pl. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności reklamodawcy współpracującego z serwisem setlista.pl, należy odwiedzić jego stronę oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
  • Serwis setlista.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców współpracujących z serwisem setlista.pl.
  • Serwis setlista.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach reklamodawców współpracujących z serwisem setlista.pl.
 • Postanowienia końcowe
  • Redakcja serwisu setlista.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w serwisie były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze za nie odpowiedzialności, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności oraz kompletności wszystkich informacji zawartych na stronach serwisu.
  • Redakcja serwisu setlista.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych informacji w celu promocji.
  • Serwis setlista.pl nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań z tytułu błędów lub niedokładnych/nieprawdziwych informacji, jakie mogą pojawić się na stronach serwisu, jak również za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie.
  • Serwis setlista.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
  • Redakcja serwisu setlista.pl zastrzega sobie prawo usunięcia lub edycji nieprawdziwych danych, błędów lub niedokładnych informacji w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników.
  • Redakcja serwisu setlista.pl zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów lub dostępności, włącznie z usunięciem konta (profilu Użytkownika), gdy uzna, iż Użytkownik narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób narusza godność lub szkodzi innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
  • Redakcja serwisu setlista.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości, jak również okresowego wyłączenia serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez redakcję serwisu setlista.pl jego wyglądu (w tym wyglądu/układu serwisu, wyglądu/układu kont Użytkowników, jak również umieszczania w ramach stron serwisu informacji, okien, banerów, reklam).
  • Redakcja zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników niezapowiedzianych wiadomości zawierających m.in. informacje dotyczące funkcjonowania serwisu.
  • Redakcja serwisu setlista.pl nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie setlista.pl.
  • Opinie i poglądy wyrażane przez Użytkowników w ramach notatek i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów redakcji serwisu setlista.pl.
  • Regulamin udostępniony jest wszystkim Użytkownikom serwisu setlista.pl.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym opublikowaniu go na stronach serwisu setlista.pl.
  • Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami oraz z aktualizacją niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.