Polityka prywatności

Zapewniamy, że nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w serwisie setlista.pl podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane, które Użytkownik przesyła podczas rejestracji są przechowywane w sposób bezpieczny. Dostęp do bazy danych posiadają tylko upoważnione do tego osoby wchodzące w skład redakcji serwisu setlista.pl.

Dane te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem przez upoważnione do tego osoby.

Jako twórcy serwisu setlista.pl i jednocześnie użytkownicy Internetu, cenimy szanowanie prywatności w sieci, stąd pragniemy zapewnić najwyższą jakość ochrony danych osobowych naszych Użytkowników.

Serwis setlista.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Serwis setlista.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich m.in. informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu setlista.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu).

Usunięcie konta przez Użytkownika serwisu setlista.pl jest dobrowolne i może nastąpić niezwłocznie po przesłaniu przez niego odpowiedniej wiadomości do redakcji serwisu na adres kotakt@setlista.pl.